Psychoanalyse en therapie Praktijk Gussenhoven

Praktijk Gussenhoven

is een kleinschalige solo praktijk met mogelijkheden voor psychoanalytische psychotherapie, ook genoemd psychodynamische psychotherapie, en psychoanalyse. U kunt zich telefonisch aanmelden waarna u in een intakegesprek een keus kunt maken voor verder onderzoek. Dit bestaat uit enkele gesprekken waarin u de werkwijze van de therapeut kunt ervaren en naast haar advies een keus kunt maken voor een behandelvorm en tijdstip. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan en behandelovereenkomst.

De therapeut vraagt advies aan haar collega’s onder de daarvoor geldende afspraken rond privacy en professionaliteit.

 

Professionele beroepscodes worden bepaald door de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging NPaV, en de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie NVPP.  Daar vindt u informatie over het wetenschappelijk onderzoek naar competenties en resultaten van elke therapie alsook over de opleiding in de psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie.

 

U kunt in de link naar mijn beroepsvereniging de LVVP [Landelijk Vereniging voor vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten], de richtlijnen, financiële regelingen, kosten en de kwaliteitseisen vinden waarmee gewerkt wordt in deze praktijk.

Daar wordt ook de wachtlijst vermeld en bijgewerkt.

 

Het kwaliteit statuut van mijn praktijk is ter plaatse aanwezig en is aangemeld bij het ZorgInstituut Nederland ZINL per 1 januari 2017.

De Praktijkcode is 94003333 en de behandelaarscode 94003836

Ik sta geregistreerd onder nummer 09041536216 in het BIG register psychotherapie bij het Ministerie van WVZ.

 

 

 

 

 

psychoanalyse in de praktijk